Camp Vista IsraelThe Ultimate English Experienceמחנה קיץ חוויתי בשפה האנגלית בישראלאנו מזמינים אתכם לחוויה בלתי נשכחת בשפה האנגלית.המחנה מיועד לעולים לכיתות ו' עד ט' שרוצים לשפר יכולת הדיבור וביטחון באנגלית ולהכיר חברים חדשים.הצוות המקצועי והפעילות מאפשר לכל משתתף...